>>>   Över 100.000 Nöjda Kunder   |   Fri Frakt över 2000:-  |   Leverans 4-7 dagar   |   30 dagars öppet köp   <<<

>>>   Över 100.000 Nöjda Kunder   |   Fri Frakt över 2000:-  |   Leverans 4-7 dagar   |   30 dagars öppet köp   <<<

>>> 300.000 produkter till konkurrenskraftiga priser! <<<

Köp- och leveransvillkor

Senast uppdaterat 2020-10-11

Tillämplighet

Allectra Computer AB:s Försäljningsvillkor gäller från och med 2020-10-11 och ersätter tidigare av Allectra Computer AB publicerade försäljningsvillkor.

Allectra tillhandahåller en marknadsplats på hemsidan www.allectra.se och tillhörande sidor, samt andra kanaler där man kan få åtkomst till Allectra:s marknadsplats, (tillsammans ”Marknadsplatsen”). På Marknadsplatsen erbjuder antingen fristående handlare (”Handlare”) eller Allectras produkter för försäljning till dig som konsument (nedan kallad ”Kund” ”du” ”dig” ”ditt”).

Det framgår på varusidan till den aktuella varan, innehållet eller tjänsten som säljs på Marknadsplatsen (”Vara/Varor”) om Varan säljs av Allectra eller av en Handlare. Om Varan säljs av en Handlare ingår du ett köpeavtal direkt med Handlaren som säljare, och Allectra är i dessa fall inte part till köpeavtalet, utan agerar endast som mellanhand. Om Varan säljs av Allectra ingår du ett köpeavtal direkt med Allectra som i det fallet är att anse som säljare och part till köpeavtalet. Den säljare som är din avtalspart är den som ansvarar för Varan, leveranser, returer, reklamationer och övrigt produkt- och/eller konsumenträttsligt ansvar. Även i de fall då Allectra inte är säljare och part i köpeavtalet tillhandahåller dock Allectra vissa tjänster relaterade till köpet genom Marknadsplatsen, såsom Marknadsplatsens kundtjänst och betalningslösningar.

När det i Allectra:s Köpvillkor hänvisas till ”Säljaren”, ”Vi” eller ”oss” avses Allectra i de fall Allectra är säljare av aktuell Vara och Handlaren i de fall Handlaren är säljare av aktuell Vara.

 

1. Bolagsinformation

1.1 Allectra Computer AB, med org.nr 559050-7009 (hädanefter kallad ”Allectra”)

Registrerad adress: Box 28, 289 03 Broby, Sverige

EORI/VOEC nr: 559050-7009/2062631

E-post: [email protected]

1.2 Du kan alltid ta kontakt med Allectra och/eller Handlaren via kontaktformuläret som du hittar under ”Kontakta oss” här.

 

2. Allmänt

2.1 När du lägger en beställning på Marknadsplatsen gäller dessa allmänna köpvillkor (”Allectras:s Köpvillkor”) alltid för ditt köp, oavsett vem som är part till köpeavtalet. Handlaren kan dock i vissa fall använda sig utav sina egna författade köpvillkor (”Handlarens Köpvillkor”). Ifall Handlarens Köpvillkor gäller för ditt köp framgår det under beställningsprocessen genom att du klickar på fliken ”Se information om köpvillkor” på den aktuella Varans sida. Allectra:s Köpvillkor och Handlarens Köpvillkor benämns gemensamt för (”Villkoren”) Det är viktigt att du läser igenom Villkoren innan du lägger din order på Marknadsplatsen.

2.2 Även om Handlarens Villkor kan gälla för ditt köp, så gäller alltid Allectra:s Villkor i de delar som hänför sig till Allectra:s utförande av vissa relaterade tjänster till Marknadsplatsen, samt, i förekommande fall, i situationer som inte regleras av Handlarens Villkor när dessa inte är fullständiga.

2.3 Oavsett om du ingår avtal med Allectra eller en Handlare kan du alltid kontakta Allectra:s kundtjänst, genom kontaktuppgifterna ovan, för att få hjälp med din order.

2.4 För att kunna lägga en order på Marknadsplatsen måste du vara över 18 år gammal och inte stå under förmyndarskap. Allectra förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, exempelvis om du har betalningsanmärkningar eller om Allectra misstänker att du uppgett felaktiga personuppgifter. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

2.5 Att Varor tillhandahålls på Marknadsplatsen vid en viss given tidpunkt är inte en garanti för att Varorna alltid är tillgängliga. Vi reserverar oss för att Varor kan vara slutsålda. I det fall Vi inte har möjlighet att leverera en Vara kommer du snarast att få information om detta, och Vi kommer då att återbetala eventuellt erlagt belopp utan dröjsmål.

2.6 Vi reserverar oss för eventuella skriv- och/eller bildfel i produktbeskrivningar, specifikationer, lagersaldo, priser och annan information som lämnas i anslutning till Varan. Alla bilder som finns på Marknadsplatsen ska ses som illustrationer och är inte utfästelser om Varans faktiska utseende, ursprung och/eller funktion. Illustrationerna på varusidan kan därför skilja sig mot den faktiska Varan som du beställt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra information om Varorna.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges utan bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation utan föregående avisering.

Allectra.se reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Allectra.se rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

2.7 Villkoren som finns publicerade på Marknadsplatsen vid tidpunkten för din beställning gäller för din order.

2.8 För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

2.9 Produkterna som vi säljer kan användas i Sverige. Bruksanvisningar och manualer kan antingen laddas ner digitalt hos tillverkaren eller medfölja produkten vid leverans i fysisk form. Vissa produkter kan vara på annat språk än svenska och detta framgår av modellbeteckningen.

2.10 Vi följer Personuppgiftslagen (GDPR). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

2.11 Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

2.12 Få ditt köp skyddat upp till 50.000 kr om något går snett. Som medlem på PriceRunner ingår alltid Köpgaranti hos oss. Denna tjänst är gratis och gäller för registrerade PriceRunner medlemmar. Du som inte redan är medlem hos PriceRunner och besökt oss genom dem kan också ta del av Köpgarantin genom att inom 60 minuter efter ditt köp registrera dig. Att bli medlem hos PriceRunner kostar inget och tar bara ett par minuter! Registrera dig för PriceRunner Köpgaranti För att Köpgarantin ska gälla så måste beställningen vara addresserad till dig som privatperson. Du är berättigad ersättning om något går fel med ditt köp såsom att varan är defekt, en enskild vara saknas vid leverans, varan är felaktig eller leverans uteblir. PriceRunner Köpgaranti ersätter dig som kund för både inköps- och fraktkostnader och eventuell direkt ekonomisk skada som du lidit. För värdeminskning, uteblivna intäkter eller andra direkta eller indirekta kostnader utgår ingen ersättning. För fullständiga villkor och regler och lista på undtantagna kategorier besök PriceRunner. Ja tack, ta mig till PriceRunner för registrering av Köpgaranti upp till 50.000 kronor!

 

3. Avtal och beställning

3.1 För att kunna beställa Varor måste du acceptera Villkoren och Allectrass Integritetspolicy (”Integritetspolicy”), som du finner här. Genom att lägga din order på Marknadsplatsen bekräftar du att du har tagit del av och godkänt Villkoren samt att du har läst och förstått Integritetspolicyn.

3.2 Oavsett vem som är part i ditt köpeavtal, så ingås ett bindande avtal med Säljaren när Allectra bekräftar ditt köp genom att skicka en orderbekräftelse till dig (”Orderbekräftelse”). Det är därför av största vikt att de kontaktuppgifter som du har angett är korrekta och uppdaterade. Villkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom Orderbekräftelsen, avtalsdokumentationen för ditt köp. Allectra:s Villkor kommer även att finnas tillgängliga i Orderbekräftelsen. Vi uppmanar dig att spara Orderbekräftelsen för eventuella kontakter med Säljarens kundtjänst.

3.3 Avbeställning Kontakta kundtjänst via mail eller telefon så hjälper vi dig med detta under förutsättning att din order inte är "expedierad" plockad, packad eller skickad ännu. Är den expedierad så måste du hämta ut paketet och skicka tillbaka det till oss som en vanlig ånger. Efter lagd order har du 30 minuter på dig att avbeställa. Där efter kan vi ej stoppa din leverans då varan har "expedierats" gått till packning samt din betalning hos klarna har aktiverats. Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Allectra per e-post till [email protected]. Om ordern har hunnit expedieras av Allectra kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket om du inte hämtar ut den och returnera den till oss (f.n. 350 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Allectra haft med anledning av avbeställningen.

 

4. Priser och avgifter

4.1 Vid beställning av Varor på Marknadsplatsen gäller de priser som anges i kassan. De priser som anges på Marknadsplatsen uppdateras i realtid och anges i svenska kronor, inklusive moms. Om priset har personanpassats till dig informeras du om det under beställningsprocessen. Eventuella leveranskostnader är inte inkluderat i priset och kan tillkomma, beroende på vilket leveransalternativ du väljer i kassan samt totalbeloppet på din beställning. Leveranskostnader presenteras tydligt under beställningsprocessen. Se mer information om leveranskostnader i punkt 6.2 samt här. Eventuella avgifter för betalsätt kan också tillkomma, beroende på ditt val av betalsätt.

4.2 Minimiorder är 100 kr inklusive moms.

 

5. Betalsätt

5.1 Allectra erbjuder olika betalningsalternativ när du beställer Varor på Marknadsplatsen. I kassan framgår vilka betalningsalternativ som Allectra erbjuder. Där väljer du vilket betalningsalternativ som du vill använda, och där framgår också om ditt betalningsalternativ är förenat med några avgifter, samt storleken på sådan avgift. Läs mer om betalsätt och kostnader för dessa här.

5.2 Allectra förbehåller sig rätten att ta bort eller lägga till betalsätt. Allectra har även rätt att ändra betalsätt om ett betalsätt inte fungerar eller godkänns när du ska fullgöra betalning för din order.

5.3 Vi har rätt att ta betalt av dig i samband med din beställning på Marknadsplatsen. Du anger dina betalningsuppgifter när du lägger ordern genom att använda ett giltigt betalkort. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av ordens värde finns och att dina adressuppgifter stämmer. Vi har rätt att neka köp till följd av våra kontroller.

5.4 Om du har valt fakturabetalning eller liknande alternativ som betalsätt har Allectra rätt att överlåta, överföra eller pantsätta alla skyldigheter och/eller krav kopplade till fakturor eller andra betalningar, inklusive Handlarens krav på dig, till tredje part. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning på dig. När en kreditupplysning har gjorts ska kreditupplysningsbolaget upplysa dig om det.

5.5 - Klarna Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ.

5.6 - Klarna Faktura

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betalningstid - alltid 30 dagar
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
 • Möjlighet till delbetalning

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.

5.7 - Klarna Konto

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter

   

 • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura
 • Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad
 • En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp
 • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post.

Läs mer: Allmänna villkor

Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 

5.8 - Förskottsbetalning

Du betalar in pengar i förväg på vårt bankgiro nr. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via E-post hur du går tillväga. (Räkna med någon dags extra leveranstid om du väljer förskottsbetalning)

 

6. Leverans och transport

6.1 Leveransalternativ

Säljaren är ansvarig för att skicka och leverera din order till dig. Varor levereras till dig med det leveransalternativ som du väljer i kassan. Du hittar mer information om dina leveransalternativ på Marknadsplatsen och i kassan. Din beställning kommer sedan att skickas till dig från Säljarens lager efter att du mottagit din Orderbekräftelse. Har du beställt Varor som kommer från olika Säljare kan Varorna komma att skickas till dig i olika försändelser.

6.2 Leveranskostnad

Beroende på vilket leveransalternativ du väljer under beställningsprocessen (och beroende på totalbeloppet på din beställning) så kan fraktavgifter tillkomma på ditt köp. Se mer information om leveranskostnader här.

6.3 Leveranstid

6.3.1 Den förväntade leveranstiden beror på vilket leveransalternativ du har valt. Din order skickas normalt inom 24/48 timmar normal leveranstid är där efter cirka 1-3 vardagar med Express vissa orter kan det ta någon dag extra. ( *Dock senast inom 30 dagar Gäller Ekonomi Leverans ) Uppskattad leveranstid för de olika alternativen framgår i kassan, på varusidan, i din Orderbekräftelse och/eller efterföljande information som du får från Säljaren. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av Varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från den dag du mottog Orderbekräftelsen. Observera att om inget annat framställs på webbplatsen är angivna leveranstider endast uppskattningar. De är inte garanterade leveranstider och bör inte betraktas som sådana. Du kan läsa mer om Leveranstid här

6.3.2 Även om Vi eftersträvar att leverera Varor inom angivna tidsramar, kan leveransen ta längre tid på grund av oväntade händelser. Vid en leveransförsening kan du kontakta oss genom våra kontaktuppgifter på Marknadsplatsen så hjälper Vi till att lokalisera din beställning. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar har du rätt att häva köpet, förutsatt att förseningen inte beror på dig som kund. Under högsäsong kan det ta längre tid. Allmänna helgdagar i Europa räknas ej in i leveranstiden. Vi skickar beställningar med Postnord, DHL, GNT, Schenker, UPS Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar som ligger utanför vår kontroll tex vid oväder mm .

6.3.3 Om ditt paket ska lösas ut av dig, måste du göra det inom den tid som anges i aviseringen normalt inom 7 dagar. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och kolli-ID. Du bör få en avisering som visar var och när Varan ska hämtas ut. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt, om du har lämnat ditt mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Har du inte fått en avisering kontakta kundtjänst.

6.4 Ej uthämtade Varor

Om du inte hämtar upp, eller tar emot, Varor som du köpt så kommer ditt paket att skickas tillbaka till Säljaren. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med sådan retur (frakt, returfrakt, expeditionskostnad etc.). Kostnaden varierar beroende på leveransalternativet du har valt. Därför tar vi ut en avgift på lägst 350 kr samt verklig fraktkostnad om ett paket ej hämtas ut eller om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår för så kallad bomkörning. Försändelsen ligger hos ombudet i 7 dagar innan den returneras till oss (Gäller ej Express). Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera det till oss. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

6.5 Transportskador

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket och brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna samt verklig fraktkostnader tur och retur.

Synlig skada på emballage ska alltid anmälas direkt till speditören samt noteras skriftligt av ombudet / chauffören vid mottagandet av leveransen med "DAMAGED PACKAGING" Detta är viktigt för att transportbolaget ska acceptera din anmälan.

Om synliga emballageskador eller misstanke om transportskada på godset föreligger ska detta anmälas till chauffören eller utlämningsombudet direkt innan paketet lämnas ut. Ombudet eller motagaren ringer in skadeanmälan till fraktbolaget. Spara ärende nummer du får från fraktbolaget. Därefter kan paketet lämnas ut av ombudet. Dold transportskada MÅSTE anmälas till oss inom tre dagar för att transportskadan ska kunna godkännas. I samband med detta måste emballage sparas.

Dold transportskada ska anmälas till Allectra kundtjänst inom 5 arbetsdagar.

Packa alltid upp och inspektera leveransen direkt i samband med mottagandet. Dokumentera också alla skador på produkt och emballage. Vid transportskador skall alltid emballaget sparas för eventuell reklamation till speditören eller utbyte av vara. En produkt där det är fastställt att skadan kan hänföras till transporten ersätts kostnadsfritt av en ny vara om skadan är anmäld i tid. Boka inte hantverkare innan leverans har skett och du synat ditt gods. Skulle försening ske eller godset vara skadat står Allectra inte för eventuella kompensationer för kostnader av hantverkare.

Skicka sedan in alla bilder 5-6 bilder till oss som vi behöver och efterfråga omgående.

Paketet var skadat vid leveransen! Vad gör jag?

Kontrollera alltid så att ditt paket är helt och fint när du hämtar ut det ifrån ett ombud eller tar emot det ifrån en chaufför, är paketet skadat så skall detta omgående reklameras hos ombudet eller till chauffören. Packa sedan upp paketet och kontrollera så att samtliga produkter är hela och fungerar som de skall, om de inte gör det så skall du inom 24 timmar efter du mottagit paketet maila in till oss eller ringa vår kundservice på nummer 070-8854451 så hjälper vi dig vidare.

Detta behöver vi omgående vid ALLA typer av skador t.ex. vid

Transportskador / Saknad Vara / Fel Vara / Fel På Varan.

Vi behöver följande information av dig för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Skicka in alla bilder som vi behöver enligt punkterna nedan inom 48 timmar från mottagandet av varan.

Vi behöver dessa bilder för att kunna anmäla din skada eller förlust till fraktbolaget.

 • 1. Fota en tydlig och läsbar bild på hela fraktsedeln.

 • 2. Fotografera fraktkartongens alla 6 sidor.

 • 3. Öppna lådan och ta en bild på hur produkten låg paketerad när du öppnade kartongen.

 • 4. Lyft produkten ur lådan inklusive packmaterialet och fotografera alla dess sidor medan den ligger kvar i sitt packmaterial.

 • 5. Ta därefter en tydlig bild på lådans insida medan den är tom.

 • 6. Ta bort packmaterialet från produkten och fotografera produktens alla sidor varav en tydlig bild på skadan tagen från distans så att man ser vart på produkten skadan är.

 • 7. Ta närbild på skadan/skadorna.

 • 8. Skannad bild eller foto på packsedeln ett A4 Papper på mottagna Produkter.

 • 9. Bild på EAN nummer ( En streckkods etikett på produkten / förpackningen med ett 13 skiffrigt långt nummer )

 • 10. Video som visar felet på din produkt. ( Vid Garanti ärenden )

 

Obs ! Tänk på att ta tydliga bilder så vi ser vad det står och hela etiketter mm är med i bild.

Bilderna / Video kan du skicka över med https://wetransfer.com/ till oss om de är förstora.

 

7. Ångerrätt och retur

7.1 Eftersom Allectra är en Marknadsplats där många Säljare erbjuder Varor till försäljning behandlas varje order från varje enskild Säljare separat. Alla frågor som rör ångerrätt och returer hanteras direkt mellan dig och den aktuella Säljaren, via kontaktvägarna som finns tillgängliga på Marknadsplatsen.

7.2 Säljaren är ansvarig för att hantera returer och hjälpa dig om du vill utöva din ångerrätt. Säljaren är skyldig att följa alla lagstadgade krav och bestämmelser om försäljning till konsumenter.

7.3 Vid köp av Varor på Marknadsplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp, genom att skicka ett meddelande till oss, inom 14 dagar från det att du tagit emot Varan.

7.4 Alla Varor som returneras ska vara i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att Varorna inte får ha skadats eller på något sätt använts, inklusive tvättats eller burits för annat ändamål än att prova Varan, och att all märkning och alla lappar är intakta.

7.5 I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument 14 dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten utan att ange någon anledning. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan kommer Allectra Computer AB debitera kunden för denna värdeminskning. Ångerrätten gäller inte använda hygienartiklar och kroppsnära produkter så som rakapparater, tandborstar, in-ear hörlurar/hörlurssnäckor dessa kan inte ångras av hygienskäl. Datorprogram, spel eller ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits samt specialtillverkad dator av oss. För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en återköpsanmälan här.

7.6 Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkännande av ångerrätt. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald ända fram till retur adressen samt med faktura/följesedel bifogad och i förekommande fall vara tydligt märkt med returnummer. Kostnaden för att återsända varan framgår av fraktbolagets prislista som finns hos närmaste ombud. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) och fixeras med packmaterial så att den inkommer till Allectra Computer AB på ett säkert sätt och inte skadas under transporten på grund av bristfällig emballering. Är ni osäkra på hur ni ska förpacka varan har Postnord en bra video och guide som ni hittar här.

7.7 Du kan även meddela Allectra Computer AB om frånträdande av köp genom att fylla i och posta/maila Konsumentverkets blankett till oss. Erhållande av returnummer utgör inte godkännande av ångerrätt utan godkänns först när Allectra Computer AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor. Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet kunden betalt för varan inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen inom 14 dagar minus returkostnad om kunden använt Allectras förbetalda fraktsedel. Extra fraktkostnader som beror på kundens val av fraktmetod återbetalas dock inte. Vid eventuell retur från ett icke EU land betalar kunden själv frakt och tullkostnader som eventuellt tillkommer Allectra i efterskott. Debiteringen för dessa eventuella kostnader sker när återbetalningen sker till kunden från det tidigare debiterade betalsättet.

7.8 Observera att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera det till oss. Skickar du din retur till ett ombud så vi måste hämta ut utgår en frakt & hanteringskostnad på 150:- Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

 

8. Hur du ångrar ditt köp

8.1 Om du vill ångra ett köp ska du skicka ett tydligt meddelande till Säljaren, genom att gå in på Marknadsplatsen och följa instruktionerna där. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Klicka här för att få mer information om hur du ångrar ditt köp.

8.2 Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram som du hittar här, den ångerrättsblankett som finns nedan i Allectra:s Köpvillkor och sedan skicka den till Säljaren.

8.3 Efter att du har följt de instruktioner som framgår av punkt 8.1 eller 8.2 ska du skicka tillbaka Varan till Säljaren inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Säljaren att du utövar din ångerrätt. Du skickar tillbaka Varan till Säljaren genom att antingen använda en medföljande retursedel som kom i ditt paket och/eller enligt de övriga metoder och anvisningar som anges av Säljaren som du kan kontakta via kontaktformuläret du hittar här. Varan ska skickas väl emballerad, i gott skick och i originalkartong. Du ansvarar för Varans skick efter det att du har mottagit Varan, samt under returen. Ditt ansvar upphör när Säljaren har mottagit returen. Du ska alltid spara inlämningskvitto på returen till dess returen är registrerad och återbetalning har skett.

8.4 Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten, om inte annat anges. Vid köp av Varor från Handlare kan returfrakten variera beroende på belopp och Vara. Ta kontakt med din Säljare innan köpet om du vill veta den exakta returfrakten för just dina Varor.

8.5 Ibland kan Vi erbjuda fri retur vid utövandet av ångerrätten för vissa Varor. Om fri retur gäller för ditt köp framgår det under beställningsprocessen.

8.6 Om du returnerar Varor, utan att ange någon särskild anledning, betraktas det som att du ångrat ditt köp.

8.7 Då du har beställt Varor från flera Säljare, är det viktigt att du returnerar din Vara till rätt Säljare i enlighet med respektive retursedel och/eller Säljares anvisningar. Returneras Vara till fel Säljare kan du bli skyldig att ersätta hanterings- och leveranskostnader för det.

 

9. Ångerblankett

Om du önskar utöva din ångerrätt, vänligen fyll i denna blankett och skicka till oss.

Skickas till: Allectra Computer AB, Box 28, 289 03 Broby eller [email protected] (eller aktuell Handlare som du har köpt den aktuella Varan ifrån och som du kan nå via kontaktformuläret här)

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor (*)

- beställdes den (*)/mottogs den (*)

- konsumentens/konsumenternas namn

- konsumentens/konsumenternas adress

- datum

(*) Stryk det som inte gäller.

 

10. När gäller ångerrätten inte?

Ångerrätten gäller inte för:

varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder, in-ear hörlurar, kosmetiska och hygieniska produkter så som smink och hårvård, löshår, hårtorkar, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor, fotbad och liknande produkter), med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer);

en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis livsmedel eller läkemedel);

ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller

digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium om tillhandahållandet har påbörjats, och konsumenten samtyckt till att det påbörjats (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

 

11. Din återbetalning vid utnyttjande av ångerrätten

11.1 När du ångrar ditt köp betalas det belopp som du har betalat för Varan tillbaka till dig, inklusive leveranskostnader. Det kan dock ha tillkommit eventuella leveranskostnader till följd av att du har valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Säljaren erbjuder, som inte återbetalas i dessa fall. När du returnerar en del av en order återbetalas leveranskostnaden inte.

11.2 När du ångrar ditt köp betalar Vi snarast tillbaka betalt belopp, dock senast inom 14 dagar från det datum du meddelande oss om att du ville ångra ditt köp. Vi får dock vänta med återbetalningen tills Vi har tagit emot Varan eller du har visat att Varan har sänts tillbaka, till exempel genom ett inlämningskvitto som innehåller ett spårningsnummer. Återbetalningen kommer att ske via det betalningsalternativ som du valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller det finns hinder för sådan återbetalning.

11.3 Vi har rätt att dra av en summa motsvarande Varans värdeminskning jämfört med Varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat Varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

12. Reklamation

12.1 Alla frågor som rör reklamationer hanteras direkt mellan dig och den aktuella Säljaren via kontaktvägarna som finns tillgängliga på Marknadsplatsen här.

12.2 Om det är något fel på din Vara har du rätt att reklamera den. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har tre års reklamationsrätt på Varor inköpta på Marknadsplatsen, eller annan tid som gäller enligt lag.

12.3 Vill du göra gällande fel i en Vara ska du, så snart som möjligt efter att felet upptäckts, gå in på Marknadsplatsen och klicka under fliken ”Reklamation” som du hittar under fliken ”Kundservice” här. Efter det loggar du in på ditt konto/uppger din mejladress, väljer den Vara du vill reklamera, och skickar meddelandet om reklamation till aktuell Säljare. Därefter ska du följa de instruktioner som Säljaren ger till dig. Vi tillser att retursedel tillhandahålls, eller att returfrakt på annat sätt arrangeras, samt att returfrakt ombesörjs vid reklamation. Vid reklamation av en eller flera felaktiga Varor ska du på begäran av Säljaren kunna styrka ditt köp på Marknadsplatsen.

12.4 När reklamerad Vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera dig i enlighet med gällande lag. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på Varans art. Vid fakturabetalning så avskrivs fakturan när den returnerade Varan registreras på lagret. Qliros betalningsvillkor hittar du här.

12.5 Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att Varan inte är felaktig enligt lag. Om Varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Säljarens kostnader för returen. Vid reklamationer följer Vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se. Se även punkt 18 nedan.

12.6 Vid mottagen felaktig Vara där du önskar ny ersättningsvara, kommer Vi att skicka ut ersättningsvaran till dig.

13.7 I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall lämnas till Allectra Computer AB inom 2 månader från det att felet upptäckts. Vid reklamation ärenden ska du maila in bilder / video samt felbeskrivning samt skicka in kompletteringar om leverantörer och tillverkare önskar det.

13.8 Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom 3 år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan. För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en felanmälan till Allectra här.

13.9 Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Reklamationsärenden som inkommer till Allectra Computer AB utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd. Allectra Computer står för returfrakten. Godkänd reklamation ersätts alltid med ny vara. Vid nekad reklamation återsänds varan på kundsbekostnad.

 

13. Garanti

13.1 Vissa av Säljarens Varor kan omfattas av en utställd garanti eller annan service. Information om eventuell garantitid, särskilda garantivillkor och eventuellt ytterligare servicevillkor (som innefattar information om hur och var den här servicen kan komma att utföras för respektive Vara) finns tillgängliga i anslutning till varje enskild Vara på Marknadsplatsen eller i Villkoren. Garanti för Varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av Varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din Orderbekräftelse gäller som garantibevis.

13.2 Respektive tillverkares garantivillkor gäller, minimum 1 år samt upp till tillverkares angivna garantiperiod beroende på produkt. Förbrukningsartiklar, bläckpatroner, tonerkassetter, batterier, datamedia samt andra artiklar av förbrukningsart är undantagna från normal garanti, på dessa varor lämnas 30 dagars uppackninsgaranti. Produkter som innehåller batterier och andra typer av förbrukningsvara lämnas 30 dagars garanti på själva batteriet. Alla garantier som specificeras på är giltiga i Sverige och i de fall där produkten behöver skickas till tillverkare utanför Sverige åtar sig Allectra Computer AB att bekosta frakt och utföra eventuellt administrativt arbete.

13.3 Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, såsom CD-, DVD-skivor eller disketter. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

13.4 Vid återsändandet skall kund för en enklare hantering göra en felanmälan till Allectra här. Vid garanti ärenden ska du maila in bilder / video samt felbeskrivning samt skicka in kompletteringar om leverantörer och tillverkare önskar det.

13.5 Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt garantiärende. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong).

13.6 Garantiärenden som inkommer till Allectra Computer AB utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd. Garanti ges först när Allectra Computer AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor. Godkända garanti ärenden repareras eller ersätts alltid med ny vara. Vid nekad garanti återsänds varan på kundsbekostnad.

 

14. Kampanjer, erbjudanden och medlemskapsprogram

14.1 Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Marknadsplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av Allectra:s Köpvillkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika Varor som anges av Säljaren i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller Allectra:s Köpvillkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika Varor på Marknadsplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

14.2 Om Allectra erbjuder medlemskapsprogram finns gällande villkor för sådant medlemskap här.

 

15. Force Majeure

Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över, exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits eller som denne annars inte har kunnat råda över. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren dig dels i början, dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

16. Allectra:s ansvar

16.1 Såvida Allectra inte agerar Säljare, är Allectra inte en part i köpeavtalet och/eller transaktionen mellan dig och Säljaren. Allectra är inte ansvariga för andra Säljares handlingar, inklusive men inte begränsat till, försäljning av Varor till dig och/eller Säljarens leverans av Varor till dig.

16.2 Föreligger det fel som Allectra Computer AB ansvarar för, åtar sig Allectra Computer AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden. Vissa tillverkare byter ut produkten om den inte fungerar vid leverans medan andra valt att reparera dem från första dagen. Detta förfarande är inget Allectra Computer AB kan påverka utan det är tillverkarnas respektive policy som styr detta. Allectras Computer AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (SFS 1990:932). Kunden har rätt till ersättning för de kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamation. Kunden har även rätt till ersättning för de eventuella förluster eller mera betydande olägenheter och besvär som har uppstått i samband med fel eller dröjsmål. För att erhålla ersättning måste du visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att du verkligen tillfogats en förlust. Du skall som kund vidta rimliga åtgärder för att begränsa din förlust samt försöka hålla nere kostnaderna som uppstår i samband med reklamationen.

 

17. Ogiltighet

Om behörig domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i Allectra:s Köpvillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

18. Tillämplig lag, tvist och alternativt tvistlösningsförfarande

18.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Allectra:s Köpvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

18.2 Om en tvist inte kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) genom att kontakta ARN på deras hemsida www.arn.se eller via deras postadress nedan. Allmänna Reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm 18.3 Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar här. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

18.4 Tvist ska i sista hand avgöras av allmän domstol.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter

Handla

Information

SvenskaEnglishDeutschSuomiNorskDanskNederlands

Moms visas: