>>>   Över 100.000 Nöjda Kunder   |   Fri Frakt över 2000:-  |   Leverans 4-7 dagar   |   30 dagars öppet köp  <<<

>>>   Över 100.000 Nöjda Kunder   |   Fri Frakt över 2000:-  |   Leverans 4-7 dagar   |   30 dagars öppet köp  <<<

>>> 160.000 produkter till konkurrenskraftiga priser! <<<

Köp- och leveransvillkor

Senast uppdaterat 2019-10-11

Tillämplighet

Allectra Computer AB:s Försäljningsvillkor gäller från och med 2019-10-11 och ersätter tidigare av Allectra Computer AB publicerade försäljningsvillkor.

 

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Produkterna som vi säljer kan användas i Sverige. Bruksanvisningar och manualer kan antingen laddas ner digitalt hos tillverkaren eller medfölja produkten vid leverans i fysisk form. Vissa produkter kan vara på annat språk än svenska och detta framgår av modellbeteckningen.

Vi följer Personuppgiftslagen (GDPR). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Få ditt köp skyddat upp till 50.000 kr om något går snett. Som medlem på PriceRunner ingår alltid Köpgaranti hos oss. Denna tjänst är gratis och gäller för registrerade PriceRunner medlemmar. Du som inte redan är medlem hos PriceRunner och besökt oss genom dem kan också ta del av Köpgarantin genom att inom 60 minuter efter ditt köp registrera dig. Att bli medlem hos PriceRunner kostar inget och tar bara ett par minuter! Registrera dig för PriceRunner Köpgaranti För att Köpgarantin ska gälla så måste beställningen vara addresserad till dig som privatperson. Du är berättigad ersättning om något går fel med ditt köp såsom att varan är defekt, en enskild vara saknas vid leverans, varan är felaktig eller leverans uteblir. PriceRunner Köpgaranti ersätter dig som kund för både inköps- och fraktkostnader och eventuell direkt ekonomisk skada som du lidit. För värdeminskning, uteblivna intäkter eller andra direkta eller indirekta kostnader utgår ingen ersättning. För fullständiga villkor och regler och lista på undtantagna kategorier besök PriceRunner. Ja tack, ta mig till PriceRunner för registrering av Köpgaranti upp till 50.000 kronor!

 

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

 

Leveransvillkor

Din order skickas inom 24/48 timmar normal leveranstid är där efter cirka 1-3 vardagar med Express vissa orter kan det ta någon dag extra. Om varan du beställt finns i lager vid ordertillfället så kommer paketet "normalt" att lämna oss inom 24/48 timmar, för att sedan vara framme hos mottagaren några vardagar senare enligt valt leveranssätt i kassan. ( *Dock senast inom 30 dagar Gäller Ekonomi Leverans )

Observera att om inget annat framställs på webbplatsen är angivna leveranstider endast uppskattningar. De är inte garanterade leveranstider och bör inte betraktas som sådana.

Under högsäsong kan det ta längre tid. Allmänna helgdagar i Europa räknas ej in i leveranstiden.

Vi skickar beställningar med Postnord, DHL, GNT, Schenker, UPS Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar som ligger utanför vår kontroll tex vid oväder mm .

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket och brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna samt verklig fraktkostnader tur och retur.

Du kan läsa mer om Leveranstid här

 

Ångerrätt

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument 14 dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten utan att ange någon anledning. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan kommer Allectra Computer AB debitera kunden för denna värdeminskning. Ångerrätten gäller inte använda hygienartiklar och kroppsnära produkter så som rakapparater, tandborstar, in-ear hörlurar/hörlurssnäckor dessa kan inte ångras av hygienskäl. Datorprogram, spel eller ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits samt specialtillverkad dator av oss. För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en återköpsanmälan här.

Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkännande av ångerrätt. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald ända fram till retur adressen samt med faktura/följesedel bifogad och i förekommande fall vara tydligt märkt med returnummer. Kostnaden för att återsända varan framgår av fraktbolagets prislista som finns hos närmaste ombud. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) och fixeras med packmaterial så att den inkommer till Allectra Computer AB på ett säkert sätt och inte skadas under transporten på grund av bristfällig emballering. Är ni osäkra på hur ni ska förpacka varan har Postnord en bra video och guide som ni hittar här.

Du kan även meddela Allectra Computer AB om frånträdande av köp genom att fylla i och posta/maila Konsumentverkets blankett till oss. Erhållande av returnummer utgör inte godkännande av ångerrätt utan godkänns först när Allectra Computer AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor. Vid fullt godkännande av ångerrätt återbetalas hela beloppet kunden betalt för varan inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen inom 14 dagar minus returkostnad om kunden använt Allectras förbetalda fraktsedel. Extra fraktkostnader som beror på kundens val av fraktmetod återbetalas dock inte. Vid eventuell retur från ett icke EU land betalar kunden själv frakt och tullkostnader som eventuellt tillkommer Allectra i efterskott. Debiteringen för dessa eventuella kostnader sker när återbetalningen sker till kunden från det tidigare debiterade betalsättet.

Observera att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera det till oss. Skickar du din retur till ett ombud så vi måste hämta ut utgår en frakt & hanteringskostnad på 150:- Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

 

Reklamation

I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall lämnas till Allectra Computer AB inom 2 månader från det att felet upptäckts. Vid reklamation ärenden ska du maila in bilder / video samt felbeskrivning samt skicka in kompletteringar om leverantörer och tillverkare önskar det.

Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom 3 år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan. För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en felanmälan till Allectra här.

Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Reklamationsärenden som inkommer till Allectra Computer AB utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd. Allectra Computer står för returfrakten. Godkänd reklamation ersätts alltid med ny vara. Vid nekad reklamation återsänds varan på kundsbekostnad.

 

Garanti

Respektive tillverkares garantivillkor gäller, minimum 1 år samt upp till tillverkares angivna garantiperiod beroende på produkt. Förbrukningsartiklar, bläckpatroner, tonerkassetter, batterier, datamedia samt andra artiklar av förbrukningsart är undantagna från normal garanti, på dessa varor lämnas 30 dagars uppackninsgaranti. Produkter som innehåller batterier och andra typer av förbrukningsvara lämnas 30 dagars garanti på själva batteriet. Alla garantier som specificeras på är giltiga i Sverige och i de fall där produkten behöver skickas till tillverkare utanför Sverige åtar sig Allectra Computer AB att bekosta frakt och utföra eventuellt administrativt arbete.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, såsom CD-, DVD-skivor eller disketter. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

Vid återsändandet skall kund för en enklare hantering göra en felanmälan till Allectra här. Vid garanti ärenden ska du maila in bilder / video samt felbeskrivning samt skicka in kompletteringar om leverantörer och tillverkare önskar det.

Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt garantiärende. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong).

Garantiärenden som inkommer till Allectra Computer AB utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd. Garanti ges först när Allectra Computer AB mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor. Godkända garanti ärenden repareras eller ersätts alltid med ny vara. Vid nekad garanti återsänds varan på kundsbekostnad.

 

Transportskador

Synlig skada på emballage ska alltid anmälas direkt till speditören samt noteras skriftligt av ombudet / chauffören vid mottagandet av leveransen med "DAMAGED PACKAGING" Detta är viktigt för att transportbolaget ska acceptera din anmälan.

Om synliga emballageskador eller misstanke om transportskada på godset föreligger ska detta anmälas till chauffören eller utlämningsombudet direkt innan paketet lämnas ut. Ombudet eller motagaren ringer in skadeanmälan till fraktbolaget. Spara ärende nummer du får från fraktbolaget. Därefter kan paketet lämnas ut av ombudet. Dold transportskada MÅSTE anmälas till oss inom tre dagar för att transportskadan ska kunna godkännas. I samband med detta måste emballage sparas.

Dold transportskada ska anmälas till Allectra kundtjänst inom 5 arbetsdagar.

Packa alltid upp och inspektera leveransen direkt i samband med mottagandet. Dokumentera också alla skador på produkt och emballage. Vid transportskador skall alltid emballaget sparas för eventuell reklamation till speditören eller utbyte av vara. En produkt där det är fastställt att skadan kan hänföras till transporten ersätts kostnadsfritt av en ny vara om skadan är anmäld i tid. Boka inte hantverkare innan leverans har skett och du synat ditt gods. Skulle försening ske eller godset vara skadat står Allectra inte för eventuella kompensationer för kostnader av hantverkare.

Skicka sedan in alla bilder till oss som vi behöver och efterfråga omgående.

 

Ansvar för fel

Föreligger det fel som Allectra Computer AB ansvarar för, åtar sig Allectra Computer AB att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden. Vissa tillverkare byter ut produkten om den inte fungerar vid leverans medan andra valt att reparera dem från första dagen. Detta förfarande är inget Allectra Computer AB kan påverka utan det är tillverkarnas respektive policy som styr detta. Allectras Computer AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (SFS 1990:932). Kunden har rätt till ersättning för de kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamation. Kunden har även rätt till ersättning för de eventuella förluster eller mera betydande olägenheter och besvär som har uppstått i samband med fel eller dröjsmål. För att erhålla ersättning måste du visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att du verkligen tillfogats en förlust. Du skall som kund vidta rimliga åtgärder för att begränsa din förlust samt försöka hålla nere kostnaderna som uppstår i samband med reklamationen.

 

Betalningsalternativ

- Klarna Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ.
 

- Klarna Faktura
När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betalningstid - alltid 30 dagar
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
 • Möjlighet till delbetalning

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.
 

- Klarna Konto
Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura
 • Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad
 • En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp
 • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post.

Läs mer: Allmänna villkor
Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 
 

- Förskottsbetalning

Du betalar in pengar i förväg på vårt bankgiro nr. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via E-post hur du går tillväga. (Räkna med någon dags extra leveranstid om du väljer förskottsbetalning)

 

Ej utlöst order/bomkörning

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (frakt, returfrakt, expeditionskostnad etc.). Därför tar vi ut en avgift på lägst 350 kr samt verklig fraktkostnad om ett paket ej hämtas ut eller om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår för så kallad bomkörning. Försändelsen ligger hos ombudet i 14 dagar innan den returneras till oss (Gäller ej Express). Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera det till oss. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

 

Avbeställning

Kontakta kundtjänst via mail eller telefon så hjälper vi dig med detta under förutsättning att din order inte är "expedierad" plockad, packad eller skickad ännu. Är den expedierad så måste du hämta ut paketet och skicka tillbaka det till oss som en vanlig ånger. Efter lagd order har du 30 minuter på dig att avbeställa. Där efter kan vi ej stoppa din leverans då varan har "expedierats" gått till packning samt din betalning hos klarna har aktiverats. Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Allectra per e-post till [email protected] Om ordern har hunnit expedieras av Allectra kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket om du inte hämtar ut den och returnera den till oss (f.n. 350 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Allectra haft med anledning av avbeställningen.

 

Lagersaldo fel

Om det skulle uppstå ett felsaldo hos oss eller hos våra leverantörer efter att du/konsument har lagt en order har vi rätt att annullera orden och kunden får pengarna tillbaka.

 

Minimiorder

Minimiorder är 250 kr inklusive moms.

 

Dataskyddsförordningen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR).

 

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

 

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges utan bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation utan föregående avisering.

Allectra.se reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls Allectra.se rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

 

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter

Handla

Information

SvenskaEnglishDeutschSuomiNorskDanskNederlands

Moms visas: